CẢM ƠN ĐỜI

Mấy giờ rồi nhỉ?

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quang Quý 0979880759)

TỔNG HỢP

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đồng hồ cá

  đọc báo online

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Quý

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Quang Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:58' 09-01-2021
  Dung lượng: 3.5 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  1) Hóy nờu v? trớ tuong d?i c?a 2 du?ng trũn trong m?i hỡnh v?.
  Hình 85
  Hình 86
  a) b)
  A
  Hình 87
  2) Phát biểu tính chất đường nối tâm
  a) b)
  .
  O’
  O
  .
  Quan sát vị trí tương đối của (O;R) với (O’;r)
  và nhận xét độ dài OO’
  Quan sát vị trí tương đối của (O;R) với (O’;r)
  và nhận xét độ dài OO’
  O
  .
  Quan sát vị trí tương đối của (O;R) với (O’;r)
  và nhận xét độ dài OO’
  O
  .
  Quan sát vị trí tương đối của (O;R) với (O’;r)
  và nhận xét độ dài OO’
  O
  .
  Quan sát vị trí tương đối của (O;R) với (O’;r)
  và nhận xét độ dài OO’

  Bài 8:
  VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
  (Tiếp theo)
  Trong mục này ta xét đường tròn (O;R) và (O’;r) trong đó R ≥ r
  Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau
  a) Hai du?ng trũn c?t nhau
  =>
  R - r
  < OO’<
  R + r
  b)Hai du?ng trũn ti?p xỳc nhau
  b)Hai du?ng trũn ti?p xỳc nhau
  Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài => A nằm giữa O và O’
  Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc trong => O’ nằm giữa O và A
  OO` + O`A = OA
  ? OO` =
  Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài
  => OO’ = R + r
  hay OO` =
  => OO’ =
  OA – O’A
  hay OO’ =
  OA + O’A
  R + r
  R - r
  Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc trong
  => OO’ = R - r
  c)Hai du?ng trũn khụng giao nhau
  Bài tập:Điền dấu (=,>,<) thích hợp vào chỗ trống
  Từ hình 93 ta có:
  OO’…..OA + AB + BO’
  ….. R + AB + r
  Vậy OO’…… R + r
  Từ hình 94a ta có :
  OO’……OA – O’B – AB
  ……R – r – AB
  Vậy OO’….. R – r
  =
  =
  >
  =
  =
  <
  *Hai du?ng trũn ngoi nhau
  *Du?ng trũn (O) d?ng du?ng trũn (O`)
  Đường tròn (O) và (O’) ở ngoài nhau
  => OO’ > R + r
  Đường tròn (O) đựng đường tròn (O’)
  => OO’ < R - r
  Khi hai tâm trùng nhau ta có hai đường tròn đồng tâm
  => OO’ = 0
  Hình 94b
  Các kết quả đã có:
  (O) và (O’) cắt nhau => R – r < OO’ < R + r
  (O) và (O’) tiếp xúc ngoài => OO’ = R + r
  (O) và (O’) tiếp xúc trong => OO’ = R - r
  (O) và (O’) ở ngoài nhau => OO’ > R + r
  (O) đựng (O’) => OO’ < R - r
  (O) và (O’) đồng tâm => OO’ = 0
  <
  <
  <
  <
  <
  <
  * Bảng tóm tắt
  2
  R-r0
  1
  OO’ = R + r
  OO’ = R – r
  OO’ > R + r
  OO’ < R - r
  OO’ = 0
  Bài tập:Cho các đường tròn (O,R) và (O’,r) trong đó OO’ = 8 (cm).Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn nếu:
  a) R = 5 (cm) , r = 3 (cm)
  b) R = 7 (cm) , r = 3 (cm)
  Giải:
  a) Do OO’ = R + r
  => Hai đường tròn tiếp xúc ngoài
  b) Do R – r < OO’ < R + r
  => Hai đường tròn cắt nhau
  Trên hình 95 có d1,d2 tiếp xúc với cả 2 đường tròn (O) và (O’) ta gọi d1 và d2 là các tiếp tuyến chung của 2 đường tròn (O) và (O’)
  * Khái niệm:Tiếp tuyến chung của hai đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn đó.
  * Các tiếp tuyến chung không cắt đoạn nối tâm là tiếp tuyến chung ngoài
  * Các tiếp tuyến chung cắt đoạn nối tâm là tiếp tuyến chung trong.
  Quan sỏt cỏc hỡnh 97a,b,c,d trờn hỡnh no cú v? ti?p tuy?n chung c?a 2 du?ng trũn d?c tờn cỏc ti?p tuy?n chung dú.
  Hình 97
  Một số hình ảnh về vị trí tương đối của hai đường tròn trong thực tế:
  4
  Bài tập 35:
  Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O’;r) có OO’ = d, R > r
  0
  0
  1
  1
  d < R - r
  d = R + r
  R – r < d < R + r
  Ở ngoài nhau
  Tiếp xúc trong
  Cắt nhau
  Không có tiếp tuyến chung
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  Nắm vững các vị trí tương đối của hai đường tròn cùng các hệ thức,tính chất của đường nối tâm
  Bài tập về nhà 36,37 trang 123 SGK
  Đọc mục có thể em chưa biết “Vẽ chắp nối trơn” trang 124
  BT36 /Tr123. Cho (O;OA) và đường tròn đường kính OA.
  a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.
  b) Dây AD của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C. Chứng minh rằng AC = CD.
  ?
  OC ? AD
  ?
  O`
  AC = CD
  ?OAC vuông tại C
  Hướng dẫn
  b)
  BT39 /Tr123
   
   
  Gửi ý kiến