CẢM ƠN ĐỜI

Mấy giờ rồi nhỉ?

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quang Quý 0979880759)

TỔNG HỢP

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đồng hồ cá

  đọc báo online

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Quý

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  A7-T80-UNIT 13

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:01' 22-03-2012
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to class 7A !

  Teacher: Nguyen Thi Que
  Unit 13 Activities
  Period 80
  Lesson 2 A 3, 5
  I. Vocabulary:
  - bad (adj)
  tồi, kém
  - skillful (adj)
  điêu luyện, có kỹ thuật
  - quick (adj)
  quickly (adv) : nhanh
  - slow (adj)
  slowly (adv) : chậm
  - safe (adj)
  an toàn
  badly (adv):
  skillfully (adv) :
  safely (adv) :
  - good (adj)
  well (adv):
  tốt, giỏi
  II.Presentation:
  Peter is a bad tennis player
  adj
  n
  He plays tennis badly
  v
  adv
  Form: 1. S + be + a - an + adj + N
  2. S + V(s/es) + adv

  Use
  - TÝnh tõ ®øng sau ®éng tõ Tobe vµ ®øng tr­íc danh tõ ®Ó bæ nghÜa cho danh tõ Êy. Ngoµi ra tÝnh tõ cßn ®øng sau c¸c ®éng tõ chØ c¶m gi¸c: look, feel, smell, sound.
  - Tr¹ng tõ thÓ c¸ch ®øng sau ®éng tõ th­êng ®Ó bæ nghÜa
  cho ®éng tõ Êy.
  Note: Building adverb

  - Đa số các trạng từ thể cách đều được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” sau tính từ.
  Ex: quick quickly
  Các tính từ tận cùng là “y” thì chuyển “y” thành “i” trước khi thêm đuôi “ly”
  Ex: easy easily
  .
  - Cỏc tớnh t? t?n cựng l õm "e" cõm thỡ b? "e" tru?c khi thờm duụi "ly".
  Ex: simple smiply
  - Cỏc tớnh t? d?c bi?t:
  good well, late late, hard hard, fast fast, early early
  III. Practice:
  1
  2
  6
  4
  3
  5
  play/ player/ skillful/ skillfully
  play/ player/ good/ well
  cycle/ cyclist/ safe/ safely
  play/ player / bad / badly
  run/ runner/ quick/ quickly
  swim/ swimmer/ slow /slowly
  1
  A: He is a skillful player
  B: He plays skillfully
  Rewrite the folowing sentences:

  He always works carefully He is…
  Beckham is a good soccer player He plays…
  My father drives safely He is...
  She is a skillful tennis player She plays…
  My mother cycles very slowly She is…
  I am a bad swimmer I swim…
  These children run quickly They are…
  My sister is a good singer She sings…
  Ba is a fluent English speaker Ba speaks…
  IV. Further practice
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  a careful worker.
  soccer well.
  a safe driver.
  tennis skillfully.
  a slow cyclist.
  badly.
  quick runners.
  well.
  English fluently.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  V. Homework:
  - Learn by heart new vocabulary
  Do exercise A5 (page132) in your book

  Prepare new lesson
  Change the adjectives in blackets to adverbs
  Summer is on its way and schools in our city start planning
  to improve their water safety awareness for children. The aim
  of the program is to teach primary and secondery students
  about water safety. Following are some of the advice every kid
  should..(clear) remmeber
  You should (careful) listen to the pool lifeguards play (safe)
  and stay away from deep end, and you should not run or walk
  (careless) around the pool edge
  You should always swim with an adult and between the red
  and yellow flags. You should also listen to the lifeguards and
  (strick) obey all signs.
  1. clear
  clearly
  2. careful
  carefully
  3. safe
  safely
  4. careless
  carelessly
  5.strick
  strickly
  Thanks for your attendance
   
  Gửi ý kiến