CẢM ƠN ĐỜI

Mấy giờ rồi nhỉ?

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quang Quý 0979880759)

TỔNG HỢP

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đồng hồ cá

  đọc báo online

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Quý

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TKB SO 1 THUC HIEN TU 06-09-2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:58' 04-09-2019
  Dung lượng: 110.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  "Trường THCS Long Sơn
  Năm học 2010 - 2020
  Học kỳ 1" THỜI KHOÁ BIỂU
  BUỔI SÁNG TKB SỐ 1
  Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2019

  THỨ TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D 9E
  2 1 ChCờ - Hương(T) ChCờ - Vân ChCờ - Hương(Đ) ChCờ - Tú ChCờ - Huệ ChCờ - Hạnh ChCờ - Sâm ChCờ - Nhung ChCờ - Hằng ChCờ - Yến ChCờ - H.Nam ChCờ - Khánh ChCờ - Hướng ChCờ - Lan ChCờ - V.Hà ChCờ - An ChCờ - Thuỷ ChCờ - Giang ChCờ - H.Anh
  2 Văn - Vân Sinh - Tuyết Anh - H.Nam Toán - Tú Toán - Quý Sử - V.Hà Toán - Sâm Toán - Hằng Văn - Huệ Toán - Ngọc Toán - Lan GDCD - Hạnh Hoá - Hướng Văn - Hoa Thể - Dũng Lý - Hương(T) Anh - Thuỷ Hoá - Giang Sinh - H.Anh
  3 Văn - Vân Toán - Tú Nhạc - Thuỷ Nhạc - Huệ Địa - Hương(Đ) Sinh - Tuyết Tin - Nhung Anh - Chín CNghệ - An CNghệ - Khánh Hoá - Hướng Văn - Yến Sử - Phương Văn - Hoa Hoá - Giang Thể - Dũng Sinh - H.Anh Toán - Quý Toán - Ngọc
  4 Toán - Hương(T) Tin - Sâm Văn - Vân Văn - Hiền Anh - An Văn - M.Hà Tin - Nhung Sinh - Tuyết Toán - Hằng Sử - Phương Anh - H.Nam Văn - Yến Địa - Hòa Toán - Lan Anh - Thuỷ Toán - Quý Toán - Ngọc GDCD - Hạnh Lý - Khánh
  5 Sinh - Tuyết Tin - Sâm Sử - Hoa Văn - Hiền Sử - Phương Anh - Chín Văn - Huệ CNghệ - Tú Sử - M.Hà Sinh - H.Anh CNghệ - Khánh Anh - H.Nam Sinh - Hướng Hoá - Giang Toán - Ngọc Anh - An Lý - Hương(T) Địa - Hòa Văn - Yến
  3 1 MT - Trang(MT) GDCD - Trang(V) Toán - Hương(T) Văn - Hiền Thể - Nam Anh - Chín Toán - Sâm Toán - Hằng Sử - M.Hà Thể - Dũng GDCD - Hạnh Lý - Tú Hoá - Hướng Anh - Thuỷ Toán - Ngọc Anh - An Văn - V.Hà Toán - Quý Địa - Hòa
  2 Anh - H.Nam Anh - Chín Văn - Vân Lý - Hải Sử - Phương Nhạc - Trang(V) Thể - Nam Văn - M.Hà Toán - Hằng Anh - Thuỷ Lý - Tú CNghệ - Hương(T) Thể - Dũng CNghệ - Lan GDCD - Hạnh Toán - Quý Hoá - Giang Địa - Hòa Anh - An
  3 Nhạc - Thuỷ Sinh - Tuyết Văn - Vân Anh - Chín Toán - Quý Toán - Hằng Lý - Hải Tin - Nhung Thể - Nam Hoá - Giang Hoá - Hướng Thể - Dũng Văn - Hoa Toán - Lan Văn - V.Hà Địa - Hòa Toán - Ngọc Văn - Hiền MT - Trang(MT)
  4 Toán - Hương(T) Toán - Tú Anh - H.Nam Sinh - Tuyết Lý - Hải Thể - Nam Sử - M.Hà Tin - Nhung Anh - Chín Sử - Phương Toán - Lan Hoá - Giang Văn - Hoa Địa - Hòa Văn - V.Hà MT - Trang(MT) Thể - Dũng Văn - Hiền Toán - Ngọc
  5
  4 1 GDCD - Trang(V) Anh - Chín Thể - Nam Toán - Tú Anh - An Tin - Nhung Toán - Sâm Sử - M.Hà Địa - Hương(Đ) Địa - Hòa Sinh - Hướng Toán - Khánh Anh - H.Nam CNghệ - Lan Sinh - H.Anh CNghệ - Hải Thể - Dũng Hoá - Giang Toán - Ngọc
  2 Sử - Hoa CNghệ - Sâm MT - Hương(Đ) Sinh - Tuyết Nhạc - Trang(V) Tin - Nhung Sử - M.Hà Thể - Nam Anh - Chín Toán - Ngọc Địa - Hòa Anh - H.Nam Toán - Khánh Toán - Lan CNghệ - Hải Anh - An Hoá - Giang Sử - Phương Thể - Dũng
  3 Anh - H.Nam Thể - Nam GDCD - Trang(V) CNghệ - Sâm Văn - Huệ Lý - Hải CNghệ - Tú Địa - Hương(Đ) Sinh - Hướng Hoá - Giang Toán - Lan Văn - Yến Văn - Hoa Sinh - H.Anh Thể - Dũng Văn - Hiền MT - Trang(MT) Anh - An Sử - Phương
  4 Sinh - Tuyết Toán - Tú Anh - H.Nam GDCD - Trang(V) Thể - Nam MT - Trang(MT) Anh - Chín Lý - Hải Tin - Nhung Sinh - H.Anh Văn - Hoa Sinh - Hướng Nhạc - M.Hà Sử - Phương Địa - Hòa Văn - Hiền Toán - Ngọc Thể - Dũng Văn - Yến
  5 Sinh - Hướng Địa - Hương(Đ) Văn - Huệ Anh - Chín Tin - Nhung Văn - Yến Nhạc - M.Hà Sử - Phương MT - Trang(MT) Văn - Hoa Hoá - Giang Sinh - Tuyết Địa - Hòa Văn - Hiền Anh - An
  5 1 Toán - Hương(T) Văn - Vân Địa - Hương(Đ) Anh - Chín Văn - Huệ GDCD - Hạnh Toán - Sâm Sử - M.Hà Toán - Hằng Toán - Ngọc MT - Trang(MT) Sử - Phương Sinh - Hướng Anh - Thuỷ Lý - Lan Toán - Quý Văn - V.Hà Thể - Dũng Hoá - H.Anh
  2 Văn - Vân Sử - Hoa Tin - Sâm MT - Trang(MT) Văn - Huệ Văn - M.Hà Anh - Chín Toán - Hằng Sinh - Hướng Anh - Thuỷ Sử - Phương CNghệ - Hương(T) GDCD - Hạnh Thể - Dũng Văn - V.Hà Hoá - Giang Toán - Ngọc Toán - Quý Lý - Khánh
  3 Thể - Nam Anh - Chín Tin - Sâm Địa - Hương(Đ) Toán - Quý Toán - Hằng MT - Trang(MT) Nhạc - Trang(V) Lý - Hải Văn - Yến Văn - Hoa Toán - Khánh Sử - Phương Toán - Lan Sinh - H.Anh GDCD - Hạnh Địa - Hòa Văn - Hiền Toán - Ngọc
  4 Địa - Hòa Lý - Hải Toán - Hương(T) Thể - Nam MT - Trang(MT) Anh - Chín Địa - Hương(Đ) Văn - M.Hà Nhạc - Trang(V) Văn - Yến Văn - Hoa Hoá - Giang Toán - Khánh GDCD - Hạnh Toán - Ngọc Văn - Hiền Sử - Phương Lý - Lan Thể - Dũng
  5
  6 1 Toán - Hương(T) Nhạc - Huệ Văn - Vân Toán - Tú Anh - An Thể - Nam Anh - Chín Văn - M.Hà Toán - Hằng MT - Trang(MT) Anh - H.Nam Toán - Khánh CNghệ - Hải Thể - Dũng Văn - V.Hà Địa - Hòa Anh - Thuỷ Toán - Quý GDCD - Hạnh
  2 Tin - Nhung Toán - Tú Toán - Hương(T) Văn - Hiền Địa - Hương(Đ) Toán - Hằng GDCD - Hạnh Văn - M.Hà Thể - Nam Nhạc - Vân Sử - Phương Địa - Hòa Thể - Dũng Văn - Hoa Anh - Thuỷ Toán - Quý Văn - V.Hà Anh - An CNghệ - Hải
  3 Tin - Nhung Văn - Vân Thể - Nam Anh - Chín GDCD - Hạnh Sinh - Tuyết Nhạc - Trang(V) Toán - Hằng Văn - Huệ CNghệ - Khánh Văn - Hoa Thể - Dũng Anh - H.Nam MT - Trang(MT) Sử - Phương Văn - Hiền Văn - V.Hà Sinh - H.Anh Văn - Yế
   
  Gửi ý kiến