CẢM ƠN ĐỜI

Mấy giờ rồi nhỉ?

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quang Quý 0979880759)

TỔNG HỢP

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đồng hồ cá

  đọc báo online

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Quý

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TKB SÔ 14

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:08' 14-08-2020
  Dung lượng: 75.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  "Trường THCS Long Sơn
  Năm học 2019 - 2020
  Học kỳ 2" THỜI KHOÁ BIỂU
  BUỔI SÁNG TKB số 14
  Thực hiện từ ngày 15 tháng 06 năm 2020

  THỨ TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E
  2 1 ChCờ - Hương(T) ChCờ - Vân ChCờ - Hương(Đ) ChCờ - Sâm ChCờ - Huệ ChCờ - Hạnh ChCờ - Tú ChCờ - Nhung ChCờ - Hằng ChCờ - Yến ChCờ - H.Nam ChCờ - Khánh ChCờ - Trang(MT) ChCờ - Lan
  2 Sử - Hoa Toán - Hương(T) Sinh - Nhung Toán - Sâm CNghệ - Huyên Toán - Hằng Văn - Huệ Toán - Tú Sử - Trang(V) Văn - Yến Anh - H.Nam Toán - Khánh GDCD - Hạnh Toán - Lan
  3 Toán - Hương(T) Tin - Nhung Anh - H.Nam Văn - Trang(V) Địa - Hương(Đ) Sinh - Hướng Toán - Tú Nhạc - Vân Toán - Hằng GDCD - Hạnh Văn - Hoa Địa - Hòa Toán - Khánh CNghệ - Huyên
  4 Nhạc - Trang(N) Tin - Nhung Văn - Trang(V) Thể - Hằng GDCD - Hạnh CNghệ - Huyên Nhạc - Trang(MT) Địa - Hương(Đ) Anh - Chín Toán - Ngọc Văn - Hoa Sinh - Tuyết Hoá - Hướng Địa - Hòa
  5 Anh - H.Nam Anh - Chín Nhạc - Trang(N) Địa - Hương(Đ) Sinh - Hướng Nhạc - Trang(MT) Sử - Trang(V) CNghệ - Khánh CNghệ - Huyên Toán - Ngọc Địa - Hòa Lý - Tú Văn - Hoa Sinh - Tuyết
  3 1 Anh - H.Nam Toán - Hương(T) Toán - Hải Nhạc - Trang(N) Địa - Hương(Đ) Anh - Chín Toán - Tú Văn - Tùng Toán - Hằng Nhạc - Hoài Toán - Lan Thể - Dũng Toán - Khánh Anh - Thuỷ
  2 Toán - Hương(T) Sử - Hoa CNghệ - Bình(T) Thể - Hằng Anh - An Sử - Tùng Anh - Chín Toán - Tú Địa - Hương(Đ) Thể - Dũng Toán - Lan GDCD - Hạnh Hoá - Hướng Anh - Thuỷ
  3 Sinh - Tuyết Văn - Vân Lý - Hải CNghệ - Bình(T) Anh - An Toán - Hằng Sử - Trang(V) Anh - Chín GDCD - Hạnh Anh - Thuỷ Nhạc - Hoài Toán - Khánh Anh - H.Nam Hoá - Hướng
  4 Văn - Vân CNghệ - Bình(T) Văn - Trang(V) GDCD - Hoa Anh - An GDCD - Hạnh Sinh - Hướng Lý - Hải Anh - Chín Anh - Thuỷ Sinh - Tuyết Nhạc - Hoài Thể - Dũng Toán - Lan
  5
  4 1 Tin - Ái Địa - Hương(Đ) Thể - Hải Toán - Sâm Tin - Nhung Anh - Chín Toán - Tú Văn - Tùng Sử - Trang(V) CNghệ - Huyên Toán - Lan Văn - Yến Anh - H.Nam Thể - Nam
  2 Tin - Ái Thể - Nam Sử - Hoa Anh - Chín Tin - Nhung Văn - Tùng CNghệ - Bình(T) Toán - Tú Văn - Huệ Văn - Yến Sử - Phương Anh - H.Nam CNghệ - Huyên Toán - Lan
  3 Anh - H.Nam Nhạc - Trang(N) Văn - Trang(V) Lý - Hải Toán - Bình(T) Văn - Tùng Anh - Chín Địa - Hương(Đ) Văn - Huệ Văn - Yến Thể - Nam Hoá - Giang Văn - Hoa Nhạc - Hoài
  4 Thể - Nam Lý - Hải Văn - Trang(V) Sử - Huệ Toán - Bình(T) Địa - Hương(Đ) GDCD - Tùng Anh - Chín CNghệ - Huyên Hoá - Giang Văn - Hoa Sử - Phương Nhạc - Hoài Văn - Yến
  5
  5 1 Thể - Nam Văn - Vân Toán - Hải Anh - Chín Sinh - Hướng Văn - Tùng Văn - Huệ Sử - Trang(V) Toán - Hằng Sinh - H.Anh Hoá - Giang Toán - Khánh Địa - Hòa Sử - Phương
  2 CNghệ - Bình(T) Văn - Vân GDCD - Hoa Toán - Sâm Sử - Tùng Toán - Hằng Sinh - Hướng Tin - Nhung Lý - Hải Sinh - H.Anh Thể - Nam Địa - Hòa Toán - Khánh Sinh - Tuyết
  3 GDCD - Hoa Sinh - Tuyết Tin - Sâm Văn - Trang(V) Văn - Huệ Anh - Chín CNghệ - Bình(T) Tin - Nhung Sinh - Hướng Hoá - Giang Địa - Hòa Văn - Yến Sử - Phương Thể - Nam
  4 Sinh - Tuyết Thể - Nam Tin - Sâm CNghệ - Bình(T) Văn - Huệ Lý - Hải Anh - Chín CNghệ - Khánh Nhạc - Vân Sử - Phương Văn - Hoa Văn - Yến Sinh - Hướng Địa - Hòa
  5
  6 1 Văn - Vân Toán - Hương(T) Toán - Hải Tin - Sâm CNghệ - Huyên Văn - Tùng Tin - Ái Anh - Chín Văn - Huệ Thể - Dũng Lý - Tú Anh - H.Nam Địa - Hòa Anh - Thuỷ
  2 Văn - Vân Anh - Chín Anh - H.Nam Tin - Sâm Toán - Bình(T) CNghệ - Huyên Tin - Ái Sử - Trang(V) Văn - Huệ Anh - Thuỷ Sinh - Tuyết Thể - Dũng Lý - Tú Lý - Hằng
  3 Toán - Hương(T) CNghệ - Bình(T) Địa - Hương(Đ) Văn - Trang(V) Sử - Tùng Toán - Hằng Lý - Hải Sinh - Hướng Tin - Nhung Địa - Hòa CNghệ - Huyên Sinh - Tuyết Anh - H.Nam Văn - Yến
  4 CNghệ - Bình(T) Sinh - Tuyết Thể - Hải Văn - Trang(V) Văn - Huệ Sử - Tùng Địa - Hương(Đ) Toán - Tú Tin - Nhung Văn - Yến Anh - H.Nam CNghệ - Huyên Thể - Dũng Hoá - Hướng
  5
  7 1 Địa - Hòa Anh - Chín Anh - H.Nam Toán - Sâm Lý - Hải Tin - Nhung Văn - Huệ Văn - Tùng Địa - Hương(Đ) Toán - Ngọc Hoá - Giang Văn - Yến Sinh - Hướng GDCD - Hạnh
  2 Toán - Hương(T) GDCD - Hoa Toán - Hải Anh - Chín Toán - Bình(T) Tin - Nhung Văn - Huệ Văn - Tùng Sinh - Hướng Toán - Ngọc GDCD - Hạnh Hoá - Giang Toán - Khánh Toán - Lan
  3 Lý - Hải Văn - Vân CNghệ - Bình(T) Sinh - Sâm Văn - Huệ Sinh - Hướng Địa - Hương(Đ) GDCD - Hạnh Toán - Hằng Địa - Hòa Anh - H.Nam Toán - Khánh Văn - Hoa Văn - Yến
  4 Văn - Vân Toán - Hương(T) Sinh - Nhung Sinh - Sâm Nhạc - Trang(MT) Địa - Hương(Đ) Toán - Tú Sinh - Hướng Anh - Chín Lý - Hằng Toán - Lan Anh - H.Nam Văn - Hoa Văn - Yến
  5 SHL - Hương(T) SHL - Vân SHL - Hương(Đ) SHL - Sâm SHL - Huệ SHL - Hạnh SHL - Tú SHL - Nhung SHL - Hằng SHL - Yến SHL - H.Nam SHL - Khánh SHL - Trang(MT) SHL - Lan
   
  Gửi ý kiến